group of students brainstorming with post-it notes

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd mynychu gweithdai hyfforddi a drefnwyd o ddydd Llun i ddydd Gwener, er enghraifft os ydych chi'n fyfyriwr rhan-amser sy’n gweithio yn ystod yr wythnos, peidiwch â cholli'r cyfleoedd hyn!

Cyfleoedd hyfforddi ar gael