Mae’n bleser gennym ni allu cynnig gweithdai ar-lein trwy Zoom yn ystod 2020/21.  Trefnir gweithdai fesul mis, drwy glicio ar y misoedd isod i weld y cyrsiau a chadw eich lle.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Os oes angen addasiadau arnoch i’ch helpu i fynd i’r gweithdai, neu os oes rhywbeth yr hoffech i’r hwylusydd ei wybod ymlaen llaw, anfonwch e-bost at Dîm Datblygu Sgiliau’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig.