Yn rhoi sylw i waith rhai o ymchwilwyr blaenllaw’n fyd-eang Prifysgol Abertawe. Archwiliwch a rhagfynegwch sut mae pobl yn ymddwyn wrth wynebu sefyllfaoedd o argyfwng, a sut mae Deallusrwydd Artiffisial yn ein helpu i ymateb ac addasu, neu gamu'n ôl mewn amser a darganfod cyfrinachau mymïo. Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai cael cwpanau coffi wedi'u gwneud o goffi, cadeiriau wedi'u gwneud o fadarch, neu hyd yn oed i allu bwyta'ch potel ddŵr?! Darganfyddwch fyd o fio-ddeunyddiau a phrofwch eu terfynau. Neu i'r breuddwydwyr yn ein plith, ymunwch â’r cyflwynwyr dawnus, Mark Blagrove a Julia Lockheart, i weld breuddwyd yn dod yn fyw trwy gelf.

23 Hydref 2021

Ti, Fi ac AI

Ti, Fi ac AI

11-11.45am | Oedran 12+ | Digwyddiad Mewn Person

Mae pandemig Covid-19 wedi newid y byd yn syfrdanol. Mae’r digwyddiad digynsail hwn wedi effeithio ar fywydau unigolion a chymdeithasau. Ymhlith yr hinsawdd ansicr, annisgwyl sydd ohoni ymunwch â ni wrth I ni archwilio sut mae ein hymddygiad yn newid, pa ddewisiadau a phenderfyniadau newydd rydyn ni’n eu gwneud yn ein bywydau a sut mae Deallusrwydd Artiffisial yn ffitio i fewn i hyn i gyd.

Archebwch nawr
Cyfrinachau Mymi

Cyfrinachau Mymi

1-1.45pm | Oedran 5+ | Digwyddiad Mewn Person

Sut roedd pobl yr Hen Aifft yn sicrhau eu lle yn y bywyd tragwyddol? Roedd yn rhaid i’w hanwyliaid ddilyn yr holl ddefodau cywir. Byddwn ni’n dysgu am bwysigrwydd y broses yn niwylliant Eifftaidd, y camau i’w dilyn ar gyfer creu mymi – a’r gwersi gwyddonol sy’n cael eu defnyddio hyd heddiw! Teithiwch yn ôl mewn amser ac ymunwch â ni i gymryd rhan yn y traddodiad hynafol hwn.

Archebwch nawr
'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19'

'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19'

Trwy’r Dydd | Pob Oedran | Digwyddiad Mewn Person

Mae Oriel Science yn brosiect gan Brifysgol Abertawe sy'n creu arddangosion ysbrydoledig a rhyngweithiol ar sail ymchwil anhygoel ein Prifysgol er mwyn meithrin chwilfrydedd ac yn arddangos y rhain i'r gymuned. Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein gofod arddangos newydd sbon yng nghanol Dinas Abertawe nawr ar agor. Mae rhagor o wybodaeth am ein horiau agor a sut i archebu'ch tocynnau ar gael yma.

Archebwch nawr
Taith Rhithwir

Taith Rhithwir

Unrhywbryd | Pob Oedran | Digwyddiad Rhithwir

Hoffech chi weld yr arddangosiadau diweddaraf yn Oriel Science ond methu ag ymweld â ni yn bersonol? Dim problem! Gallwch chi bellach ymweld ag Oriel Science yn rhithwir drwy ganolfan wyddoniaeth rithwir gyntaf Cymru!

Cymerwch daith

24 Hydref 2021

Deunyddiau Dirgel

Deunyddiau Dirgel

11-11.45am & 1-1.45pm | Oedran 9+ | Digwyddiad Mewn Person

Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad fyddai cael cwpanau coffi wedi’u creu o goffi, cadeiriau wedi’u creu o fadarch, neu hyd yn oed gallu bwyta eich potel ddŵr eich hun?! Wel, os felly, gallai’r gweithdy hwn fod yn berffaith i chi!

Archebwch nawr
Gwyddoniaeth a Chelfyddyd Breuddwydio

Gwyddoniaeth a Chelfyddyd Breuddwydio

3-4.30pm | Oedran 16+ | Digwyddiad Mewn Person

Ydy breuddwydion yn seiliedig ar ein gorbryderon bob dydd neu a ydynt gwbl ar hap? Os ydych chi’n chwilfrydig ynghylch pam ein bod ni’n breuddwydio, sut y caiff breuddwydion eu creu ac am weld breuddwyd yn dod yn fyw, dyma’r digwyddiad i chi!

Archebwch nawr
'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19'

'Symud a Symudiadau' ac 'Arddangosfa Ymateb Prifysgol Abertawe i COVID-19'

Trwy’r Dydd | Pob Oedran | Digwyddiad Mewn Person

Mae Oriel Science yn brosiect gan Brifysgol Abertawe sy'n creu arddangosion ysbrydoledig a rhyngweithiol ar sail ymchwil anhygoel ein Prifysgol er mwyn meithrin chwilfrydedd ac yn arddangos y rhain i'r gymuned. Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein gofod arddangos newydd sbon yng nghanol Dinas Abertawe nawr ar agor. Mae rhagor o wybodaeth am ein horiau agor a sut i archebu'ch tocynnau ar gael yma.

Archebwch nawr
Virtual Tour

Virtual Tour

Digwyddiad Rhithwir | Pob Oedran | Digwyddiad Rhithwir

Hoffech chi weld yr arddangosiadau diweddaraf yn Oriel Science ond methu ag ymweld â ni yn bersonol? Dim problem! Gallwch chi bellach ymweld ag Oriel Science yn rhithwir drwy ganolfan wyddoniaeth rithwir gyntaf Cymru!

Book now