Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion

Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2023 - 10:30-12:00 (GMT)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion. Mae'r digwyddiad hwn yn sesiwn galw heibio fer er mwyn i chi ymuno â ni unrhyw bryd rhwng 10:30 a 12:00 (GMT) ddydd Sadwrn 18 Mawrth 2023. Byddwn ni'n agor y sesiwn â chyflwyniad am 30 munud a fydd yn rhoi trosolwg byr o astudio ôl-raddedig gan gynnwys graddau Meistr a PhD, ac opsiynau cyllido sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gweddill y sesiwn yn cael ei neilltuo ar gyfer ateb eich cwestiynau'n fyw. Bydd staff o’r tîm Derbyn a’n Myfyrwyr Llysgennad ar gael i ateb eich cwestiynau. 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

*Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr

Noson Agored i Ôl-raddedigion

Noson Agored i Ôl-raddedigion - Nos Fercher 29 Mawrth 2023 rhwng 16:00 a 19:00 (BST)

Dewch i'r campws i:

  • fynd i'r sgwrs am gyllid
  • sgwrsio gyda gwasanaethau cymorth
  • cwrdd â staff a myfyrwyr o ysgolion/adrannau academaidd
  • mynd ar daith o'r campws

Darganfyddwch a ddylech chi fynd i Gampws Parc Singleton neu Gampws y Bae

Cofrestrwch nawr