Rydyn ni’n helpu landlordiaid i ddod o hyd i denantiaid

Toeon

Rheoli eiddo hyblyg

Mae Gwasanaethau Llety Myfyrwyr, a elwir hefyd yn SAS Lettings, yn gyd-fenter rhwng y Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr, a dyma'r man cyswllt cyntaf i fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yn y sector preifat.

Fel landlord, mae SAS yn cynnig tair lefel o wasanaeth, gan eich helpu chi i fanteisio'n llawn ar eich eiddo: