Os hoffech siarad â rhywun o ran anabledd, anawsterau dysgu penodol neu gyflwr meddygol hirdymor, e-bostiwch y Gwasanaeth Anabledd ar: disability@abertawe.ac.uk

Os hoffech siarad â rhywun o ran anawsterau iechyd meddwl neu gyflyrau'r Sbectrwm Awtistig, e-bostiwch y Gwasanaeth Lles ar: wellbeing@abertawe.ac.uk

Nid yw ein llinellau ffôn yn cael eu monitro wrth i ni barhau i weithio gartref.