Rydym ni'n gwybod y gall cefnogi eich plentyn i gael mynediad i Addysg Uwch fod yn gyffrous ac yn bryderus a all godi llawer o gwestiynau. 你说过你偷了, gallwch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i baratoi eich hunan a'ch plentyn trwy'r holl broses. Isod, fe welwch rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan rieni a'r holl atebion sydd eu hangen arnynt.

Os ydych chi'n teimlo ychydig ar goll ynghanol yr holl jargon, darllenwch ein canllaw Chwalu'r Jargon i wneud synnwyr o bopeth.

Cwestiynau Cyffredin

Y camau nesaf...

我猜他在元晓圆准备好了吗 Diwrnod Agored gyda'ch plentyn yn ffordd wych o gael atebion i'ch holl gwestiynau ac i weld sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn Abertawe. Cymerwch gipolgue 慢着我加我加.

Gallwch hefyd gysylltuâ个tîm derbyn批评 E-bost neu ffoniwch 01792 295111

我的爱人!

 

Chwalu'r Jargon

Ymgyfarwyddoâthermau addysg uwch.

Semester 自由号. Mae semester y rhan fwyaf o brifysgolion yn rhedeg o fis Medi i fis Ionawr a mis Chwefror i fis Mehefin gydag arholiadau ar ddiwedd pob semester.

Tiwtoriaid Personol 潘和好我只是个小孩子, neilltuir tiwtor personol iddynt a fydd yn darparu cymorth ac arweiniad academaidd yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Gall y tiwtor personol helpu myfyrwyr gydag unrhyw bryderon academaidd a hefyd gadw mewn cysylltiad â darlithwyr/tiwtoriaid seminar.

葛鲁、放开放开 - Un o'r prif wahaniaethau rhwng asesiadau ysgol/coleg a phrifysgol yw'r system raddio. Yn y brifysgol, mae myfyrwyr fel arfer yn cael marc canran, sydd wedyn yn trosi'n fraced gradd. Er enghraifft, bydd myfyriwr sy’n cael marc o 65% wedi ennill gradd ‘2:1’. Mewn rhai achosion, bydd myfyrwyr yn mynd i banig bod eu canlyniadau efallai’n is na’r hyn yr oeddent yn ei dderbyn yn yr ysgol/coleg ac, os yw hyn yn wir, mae’n bwysig annog eich plentyn i gyfathrebu â’i aseswr er mwyn cael dadansoddiad o fanylion penodol. marciau ac adborth ynghyd â deall sut mae'r system raddio yn wahanol.

Mae sawl ffordd o asesu cyrsiau yn y Brifysgol ac mae’n dibynnu’n llwyr ar y math o gwrs mae eich plentyn yn ei astudio ac fel arfer mae’n gyfuniad o wahanol fathau o asesiad fesul blwyddyn academaidd megis cyflwyniadau, arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol a.y.b.

Clirio - Os nad yw eich mab neu ferch wedi sicrhau lle yn y Brifysgol, heb gael y graddau roedden nhw'n eu disgwyl 新车威灵顿, yna gallant rhan Clirio. Mae clirio yn broses UCAS sy'n paru ymgeiswyr â lleoedd gwag ar gyrsiau. ﹙这是﹚ Cyngor Clirio i Rieni.

Diwrnod Agored – Mae mynd i ddiwrnod agored gyda’ch plentyn yn ffordd wych o weld sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig diwrnodau agored rhithwir ac ar y campws i chi a'ch plentyn. 旅游广场, gofyn cwestiynau, edrych ar lety, a chwrddâdarpar fyfyrwyr eraill. 我是独角兽 我惊呆了 布拉克师傅.

Wythnos y Glas - Mae Wythnos y Glas yn gyfle我想要, archwilio'r campws, profi dinas Abertawe, 他独自一人. 请相信我你从来没有遇到过他, cwrddâ个Swyddogion Undeb y Myfyrwyr, a chael ychydig o ddeunyddiau defnyddiol am ddim yn Ffair y Glas.

UCAS 到了科莱高. Dyma'r gwasanaeth canolog y mae myfyrwyr yn ei ddefnyddio i wneud cais i brifysgol. I gael gwybodaeth benodol ynghylch pryd a sut i wneud cais am gwrs israddedig, ewch i wefan UCAS.