Mae Gwyddonwyr, Haneswyr, Beirdd, Peiriannwyr, Arloeswyr y Dyfodol yn Heidio...

Rydych chi wedi darllen y cyfan am yr ymchwil addysgu arobryn a safon fyd-eang sy’n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, dyma gyfle i chi ddarganfod mwy am ddinas Abertawe yn ei holl ogoniant. 

Tri myfyriwr yn cerdded ym Mharc Singleton
Dau fyfyrwraig yn Nawns yr Haf Prifysgol Abertawe

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr presennol

Eisiau gwybodaeth am fywyd myfyrwyr? Siaradwch ag un o'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar:

Boathouse Dylan Thomas yn Nhalacharn
Delwedd o siâp dwylo mewn siâp calon
Myfyrwyr yn cael picnic ar y traeth yn yr haul
10fed Ar Gyfer Prifysgolion Gorau - Student Hut - 10 Prifysgolion Gorau 2020
9fed argyfer dinasoedd myfyrwyr gorau ar gyfer bywyd nod - Student Hut - 10 dinasoedd myfyrwy gorau ar gyfer bywyd nos 2020
8fed ar gyfer preswylfeydd gorau - Student Hut - 10 preswylfeydd gorau 2020
TEF
12 Yn Y Du Boddhad Myfyrwyr
Gwobr Arian WhatUni am Amrywiaetha a Chynhwysiant 2021
5 Uchaf yn y DU ar gyfer Rhagolygon Graddedigion, cyrchfannau ymadawyr addysg uwch 2020