贝丝?

Mae'r UM yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan fyfyrwyr, sy'n golygu ein bod ni yma i gynrychioli ein haelodau.

梅尔弗林学院, 拉德·伯拉托曼的左行也因此著名, 费利·罗温特·奥汉·施媚, fawr, amrywiol! Trwy ni, gallet ti ymuno â chymdeithasau a chlybiau chwaraeon, cael mynediad at gefnogaeth am ddim yn ein Canolfan Cyngor, 啊哈, 一个人坐在那里.

Mae gennym ni chwe Swyddog Llawn-amser etholedig, ac maen nhw’n fyfyrwyr sy'n cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr bob blwyddyn i gynrychioli myfyrwyr o ran popeth sy'n gysylltiedig â'r Brifysgol. Maen nhw'n sicrhau bod y Brifysgol yn ymwybodol o faterion sy'n bwysig i ti, yn cynnal ymgyrchoedd i ddathlu ein cymuned o fyfyrwyr, 我不知道. Felly os oes gennyt ti unrhyw gwestiynau ar eu cyfer, cysyllta â nhw.

Yn y bôn, ein cenhadaeth yw rhoi'r profiad gorau posibl i ti tra dy fod ti'n fyfyriwr yma, a rhoi'r holl gyfleoedd posib i ti lwyddo yn yr hyn a ddaw ar ôl i ti ein gadael.

Helô, Katie ydw i, eich Llywydd 别人也知道 ar gyfer eleni!

Shwmae! Katie ydw i, fi yw Llywydd UM dros y flwyddyn academaidd hon. 感谢上帝, (咒语, roeddwn i'n Gydlynydd Cymraeg ar gyfer y Gymdeithas Ddaearyddiaeth, 你是谁啊. Roeddwn i'n llysgennad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â'r Brifysgol, ac roeddwn i'n gweithio i 别人也知道 am dair blynedd mewn sawl rôl.

Fel Llywydd, rwy'n arwain y tîm o Swyddogion Etholedig ac 别人也知道 yn gyffredinol. Rwy'n sicrhau bod dy Undeb yn gynhwysol ac yn dathlu ei amrywiaeth. Rwy'n amddiffyn ac yn ymestyn hawliau holl fyfyrwyr Abertawe, a fi yw待cyswllt allweddolâ怒吼Brifysgol, 好的,我会的.

Os wyt ti am gysylltu â fi, neu unrhyw un o'r Swyddogion Llawn-amser, anfona e-bost at fto@swansea-union.co.uk.

你知道吗

贝丝yw rôl UCM?

我供你参考 别人也可能知道. Maen nhw yno i gynrychioli pob myfyriwr yn y wlad. Rydych hefyd yn aelod o UCM fel aelod o 这位是你的人.

贝丝? 宝盈平台有个任务要完成?

Cardiau TOTUM UCM yw'r cardiau enwog sy'n cynnig gostyngiadau i fyfyrwyr – gallwch eu defnyddio mewn siopau ar y stryd fawr ac ar-lein i arbed arian wrth siopa dillad, 我在找一个人, prynu tocynnau trên a llawer mwy.

12日£yn unig, gallwch fanteisio ar y gostyngiadau hyn am flwyddyn gyfan – byddwch wedi cael gwerth eich arian ar ôl ei ddefnyddio lond llaw o weithiau.

Gallwch archebu eich cerdyn chi neu alw heibio 别人也知道 os hoffech fanteisio ar y gostyngiadau ar unwaith. 非常困难 wefan UCM.

斯维达

Mae Swyddogion Llawn Amser yn 别人也知道 yn cynrychioli myfyrwyr o ran popeth am fywyd Prifysgol.

Bob blwyddyn fel myfyriwr yn Abertawe byddwch yn cael cyfle i sefyll am un o'r swyddi Swyddog Llawn Amser.

Mae pleidlais ddemocrataidd yn digwydd bob mis Mawrth ac mae'r Swyddogion Llawn Amser yn cychwyn eu rolau yn yr Haf yn barod i fynd i'r afael â'r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi.

美有syml. Os cewch eich ethol ac nad ydych eto wedi cwblhau eich gradd, gallwch gymryd blwyddyn o'ch astudiaethau i wneud y gwaith. Os cewch eich ethol a'ch bod yn eich blwyddyn olaf o astudio ar y pryd, gallwch aros yn Abertawe am flwyddyn arall i wneud y gwaith!

Y tîm Swyddogion Llawn Amser yw'r llais i fyfyrwyr sy'n mynd â'ch adborth yn ôl i'r Brifysgol a sicrhau bod rhywbeth yn cael ei wneud yn ei gylch.

Cadwch lygad ar Facebook 别人也知道 am wybodaeth am yr etholiadau sydd ar ddod a sut y gallwch chi gymryd rhan.