Cymorth Ym Mhrifyshol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal neu sydd wedi’u dieithrio o’u teuluoedd.

Cyfranogiad@BywydCampws yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bopeth o wneud cais i'r brifysgol, lety, cymorth academaidd a mwy, felly gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus am eich dyfodol ym Mhrifysgol Abertawe a'r tu hwnt iddi.

Mae’r wybodaeth isod yn amlinellu’r pecyn cymorth ar gyfer Ymadawyr Gofal a myfyrwyr sydd wedi’u dieithrio cymwys. Os ydych chi’n meddu ar brofiad o ofal, wedi bod o dan ofal gwarcheidwad, os yw’ch rhieni wedi marw neu os ydych chi’n breswylydd Foyer, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau ac i weld pa gymorth sydd ar gael i chi. 

Cymorth i Ymadawyr Gofal

Os hoffech chi ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i Ymadawyr Gofal, ewch i’n tudalen Bod yn Ymadawr Gofal

Cefnogaeth ar Gyfer Myfyrwyr Sydd Wedi'u Dieithrio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sydd wedi’u dieithrio, ewch i’n tudalen Cael eich Dieithrio oddi wrth eich Teulu

Cyfrinachedd

Ymdrinnir â holl wybodaeth gan yr Swyddog Mynediad yn gwbl gyfrinachol. Ar yr achlysuron y bydd angen i ni ymgynghori â staff o adran arall neu o sefydliad allanol gwneir hyn ar ôl derbyn caniatâd gennych chi yn gyntaf.